Tuyển Dụng

Tuyển dụng

Tuyển dụng

TIN TUYỂN DỤNG 1. Tuyển 02 Nhân Viên Kinh Doanh khắp cả nước 2. Tuyển 02 Nhân Viên Kỹ Thuật 3. Tuyển 02 Thợ Hàn - Thợ Nguội 4. Tuyển 02 Thợ Tiện - Thợ Phay 5. Tuyển 05 Thợ lắp máy khắp cả nước