Tuyển Dụng

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦY LỰC THAM GIA TRIỂN LÃM INMEX Vietnam 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦY LỰC THAM GIA TRIỂN LÃM INMEX Vietnam 2017

Công ty cổ phần cơ điện thủy lực và thương mại tự hào là một trong số rất ít doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm trong lĩnh vực đóng tàu tham gia vào triển lãm inmex vietnam 2017. Đây là triển lãm lớn trong khu vực và đươc rất nhiều các nhà cung cấp sản phẩm trong lĩnh vực hàng hải và đóng tàu trên thế giới tham gia:

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦY LỰC VÀ THƯƠNG MẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦY LỰC VÀ THƯƠNG MẠI

Công ty cổ phần cơ điện thủy lực và thương mại- TRAHY.,JSC. Đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí kinh doanh, kỹ thuật , công nhân lành nghệ tại tất cả tỉnh thành Việt Nam