TỜI NEO XÍCH ĐIỆN

TỜI NEO XÍCH ĐIỆN

*  Là loại máy neo xích kết hợp kéo cáp lai bằng động cơ điện 3 pha 3 cấp tốc độ có độ kín nước đạt cấp IP65. Loại này có ưu điểm là kết cấu gọn sử dụng hệ thống điều khiển bằng nút ấn điện nên vận hành đơn giản.

- Đĩa xích 5 cánh theo tiêu chuẩn ISO 21-1983

- Tang cuốn cáp theo nhu cầu

- Hộp giảm tốc 2 cấp trục vít bánh vít tự hãm - Bánh răng thẳng

- Động cơ điện 3 cấp tốc độ

- Bảng, tủ điện điều khiển.