Tời Kéo Cáp Thủy Lực

Tời Kéo Cáp Thủy Lực

- Là loại tời neo cáp kết hợp với chằng buộc và kéo lưới. Loại này phù hợp với các nhiệm vụ chuyên dụng kéo cáp; kéo neo cáp, kéo lưới trên tàu cá.

- Tời có trọng tải định mức từ 2 - 10 Tấn với tang cuốn bằng đồng có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ. Có thể lai bơm thủy lực bằng động cơ điện hay động cơ thủy lực.

- Ưu điểm của loại này là làm việc tin cậy; đa chức năng, điều khiển vận hành dễ dàng, bền với môi trường, không làm mòn xước cáp cũng như ngu cự.