Các Loại Ngư Cụ

Các Loại Ngư Cụ

Cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp khai thác thủy hải sản; nhằm nâng cao năng suất lao động; đem lại cho ngư dân sự tiện lợi khi đánh bắt xa bờ chúng tôi đã và đang nghiên cứu và cho ra các sản phẩm ngư cụ phục vụ đánh bắt thủy sản

- Tời lưới rê thủy lực

- Tời lưới rê thủy lực kiểu treo

- Tời lưới chụp

- Tời kéo lưới vây mạn

Với tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, tìm hiểu rõ ràng các đặc trưng của mỗi loại ngư cụ; ngư trường; kết hợp với các cơ sở khoa học, các sản phẩm của công ty đã và đang đáp ứng đa dạng các yêu cầu và thị yếu ngư dân, ngư trường.